Bơm cây PANETTO

Giá: Liên hệ
STT Model Điện Áp Công suất Cột Áp Lưu lượng
V HP KW H(m) Q (m³/h)
Bơm cây PANETTO Loại 2" INCH có cánh + Hộp tụ
1 2" PT 1/30 - 250W 220V 0.33HP 250W 42m 2 m3/h
2 2" PT 1/40 - 370W 220V 0.5HP 370W 49m 2 m3/h
Bơm cây PANETTO Loại 2.5" INCH + Hộp tụ
3 2.5" PT 1.5/23 - 550W 220V 0.75HP 550W 59-10m 1-2.7m3/h
4 2.5" PT 1.5/32 - 750W 220V 1HP 750W 82-14m 1-2.7 m3/h
Bơm cây PANETTO Loại 3" INCH + Hộp tụ
5 3" PT 3/17 - 550W 220V 0.75HP 550W 60-22m 1- 5m3/h
6 3" PT 3/22 - 750W 220V 1HP 750W 78-30m 1- 5m3/h
7 3" PT 3/28 - 1.1KW 220V 1.5HP 1.1KW 98-38m 1- 5m3/h
8 3" PT 3/38 - 1.5KW 220V 2HP 1.5KW 133-52m 1- 6m3/h