Máy bơm nước thải Mastra

Giá: Liên hệ

Tên hàng

(Model)

Phi

(Họng)

Nguồn

(Phase)

Công suất

Cộp áp

(H/M)

Lưu lượng

(m3/h)

HP

KW

MST 150

49

220

0.25

5.5

5.5

15

MST 250

49

220

0.35

0.25

6.5

18

MST 400

49

220

0.55

0.4

9.2

22

Giá: Liên hệ

Tên hàng

(Model)

Phi

(Họng)

Nguồn

(Phase)

Công suất

Cộp áp

(H/M)

Lưu lượng

(m3/h)

HP

KW

MAF 3700

110

380

5

3.7

20

100

MAF 5500

110

380

7.5

5.5

23

120

MAF 7500

110

380

10

5.5

30

130

Giá: Liên hệ

Tên hàng

(Model)

Phi

(Họng)

Nguồn

(Phase)

Công suất

Cộp áp

(H/M)

Lưu lượng

(m3/h)

HP

KW

MBA 550

60

220-380

0.75

0.55

12

20

MBA 750

60

220-380

1

0.75

13

31

MBA 1100

60

220-380

1.5

1.1

14

32

MBA 1500

76

220-380

2

1.5

15

34

MBA 2200

90

220-380

3

2.2

15

58

Giá: Liên hệ

Tên hàng

(Model)

Phi

(Họng)

Nguồn

(Phase)

Công suất

Cộp áp

(H/M)

Lưu lượng

(m3/h)

HP

KW

MDB 550

60

220-380

3/4

0.75

10

20

MDL 550

60

220-380

3/4

0.75

11

20