Máy bơm Ewara

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CDXM70/07

0.55

0.75

11/4” X 1”

148

24

8

CDXM90/10

0.75

1.0

11/4” X 1”

180

26

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CDXM120/15

1.5

1.5

11/4” X 1”

184

30

8

CDXM120/20

1.5

2

11/2” X 11/4”

170

38

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

JEM5

0.37

0.5

1” X 1”

50

36

8

JEM075

0.55

0.75

1” X 1”

65

36

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

JEM100

0.75

1.0

1” X 1”

62

46

8

JEM150

1.1

1.5

1” X 1”

80

51

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

DWO037

0.37

0.5

11/4” X 11/4”

100

12

8

DWO150

1.1

1.5

2” X 2”

420

15

8

DWO200

1.5

2.0

2” X 2”

500

15

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

DWO300

2.2

3.0

21/2” X 2”

650

18

8

DWO300

3.0

4.0

11/2” X 2”

700

21

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CM2-60

0.75

1

1” X 1”

59

58

8

CM4-40

1.1

1.5

11/4” X 1”

134

58

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CM8-25

1.5

2.0

11/2” X 11/2”

166

45

8

CM8-40

2.2

3.0

11/2” X 11/2”

166

75

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CM16-30

2.2

3.0

2” X 2”

450

41

8

CM16-40

3.0

4.0

2” X 2”

450

50

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CMF2-60

0.75

1

1” X 1”

59

57

8

CMF4-60

1.1

1.5

11/4” X 11/4”

116

58

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

BM2-9*6

1.0

1.4

1” X 1”

71

72

8

BM4-9*6

1.5

2

1” X 1”

110

78

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

BM6-8.5*4T

1.5

2

11/4” X 11/4”

133

50

8

BM6-8.5*6T

2.2

3

11/4” X 11/4”

150

80

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

FCP601

0.37

0.5

1” X 1”

88

35

8

FCP802

0.75

1.0

1” X 1”

90

42

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

TDA50

0.37

0.5

2” X 2”

200

9

8

TDA100

0.75

1

2” X 2”

360

10

8

TDA150

1.1

1.1

2” X 2”

400

14

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

WP200i

1.5

2.0

2” X 2”

625

14

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

WH100

0.75

1

2” X 2”

340

10

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

ACMF2-60

0.75

1

1” X 1”

59

57

8

ACMF4-60

1.1

1.5

1” X 1”

116

58

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

ABJ037

0.37

0.5

1” X 1”

50

36

8

ABJ037

0.55

0.75

1” X 1”

65

38

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CM100

0.75

1.0

1” X 1”

103

34

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CPW180

1.1

1.5

1” X 1”

108

40

8

CPW200

1.5

2.0

1” X 1”

117

46

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CAM100

0.75

1.0

1” X 1”

60

48

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

MB150

1.1

1.5

11/2” X 11/4”

163

42

8

MB200

1.5

2.0

11/2” X 11/4”

171

46

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CAB150

1.1

1.5

11/2” X 11/4”

163

42

8

CAB200

1.5

2.0

11/2” X 11/4”

171

46

8

Giá: Liên hệ

 

MODEL

POWER

INLET/OUTLET

(mm)

MAX.FLOW

(l/min)

MAX.HEAD

(m)

MAX.SUCT

(m)

(KW)

(HP)

CAM100-50i

0.75

1.0

1” X 1”

60

48

8