Máy bơm Đài Loan NTP

Giá: Liên hệ

MODEL

Điện áp

Họng

Hút và Xả

Cột áp H(m)

Lưu lượng

(Lít/Phút)

HCP225-1.25 26 250W

220V

34 - 34

25

46

HCP225-1.37 26 370W

220V

34 - 34

32

43

HCS225-1.37 26 370W

220V

34 - 34

38

46

Giá: Liên hệ

MODEL

Điện áp

Họng

Hút và Xả

Cột áp H(m)

Lưu lượng

(Lít/Phút)

HSM(F) 220 - 1.10.26 110W

220V

34

8

76

HSM(F) 250-1.37.26(.20) 370W

220V-380V

34

10

210

HSM(F) 250-1.37.26(.20)  Phao

220V-380V

34

13

300

HSM(F) 250-1.75.26(.20) 750W

220V-380V

49

13

300

HSM(F) 250-1.75.26(.20)  Phao

220V-380V

49

13

300

HSM(F) 280-1.75.26(.20) 750W

220V-380V

80

11

400

HSM(F) 280-1.75.26(.20)  Phao

220V-380V

80

11

400

HSM(F) 280-11.5.26(.20) 1.5KW

220V-380V

80

15

700

HSM(F) 280-12.2.26(.20) 2.2KW

220V-380V

80

21

900

Giá: Liên hệ

MODEL

Điện áp

Họng

Hút và Xả

Cột áp H(m)

Lưu lượng

(Lít/Phút)

EQA 220-3.18.26 ( EQA 200 )

220V

 

24

48

EQA 225-3.37.26 ( EQA 400 )

220V

 

27

60

EQA 225-3.75.26 ( EQA 800 )

220V

 

35

100